Izgrađena nova točiona sa linijom punjenja ulja u PVC boce.

Izgrađena nova točiona sa linijom punjenja ulja u PVC boce.

1974. Izgrađena nova točiona sa linijom punjenja ulja u PVC boce.

Otvorena fabrika margarina

Otvorena fabrika margarina

Prvog oktobra 1971. svečano otvorena fabrika margarina. U skladu sa ZUR-om uljara se registruje kao RO Industrija ulja „Zrenjanin“ sa...

Završena nova točiona sa prvom automatskom linijom punjenja boca

Završena nova točiona sa prvom automatskom linijom punjenja boca

Završena nova točiona sa prvom automatskom linijom punjenja boca (kapacitet 2000 staklenih boca na sat). Uvezena oprema iz Francuske. Završen...

Izgrađena nova rafinerija

Izgrađena nova rafinerija

Izgrađena nova rafinerija kapaciteta 50 tona dnevno. Dotadašnja pretvorena u predrafineriju.

Ozvaničeno ime: Fabrika ulja „2. oktobar“

Ozvaničeno ime: Fabrika ulja „2. oktobar“

Rešenjem Vlade FNRJ Fabrika ulja postala državno preduzeće. Ozvaničeno ime: fabrika ulja „2. oktobar“. Izgrađeno podno skladište kapaciteta 600 vagona...

Nastavak proizvodnje

Nastavak proizvodnje

Okupljaju se bivši radnici fabrike radi nastavljanja proizvodnje. Vojne vlasti imenovale Nadu Rakić za glavnog rukovodioca; Dezider Kovač i Jovan...

Odobrena upotreba novih magacina

Odobrena upotreba novih magacina

Odobrena upotreba novih magacina. Održana Glavna skupština AD: podnet izveštaj o jednogodišnjem poslovanju i izvršena prva isplata dividendi. Tokom 1940....

Počeo probni rad fabrike

Počeo probni rad fabrike

Počeo probni rad fabrike. Dobijena dozvola za upotrebu fabričke zgrade. Gradsko veće grada Beograda oslobađa fabriku ulja od svih gradskih dažbina....