Začin meseca – Ruzmarin i nezaboravni krompirići sa slaninicom

Začin meseca – Ruzmarin i nezaboravni krompirići sa slaninicom

Budina činija i u njoj Dijamant

Budina činija i u njoj Dijamant

Zapisnik sa ponovljene redovne Skupštine akcionara 29.06.2018.

Zapisnik sa ponovljene redovne Skupštine akcionara 29.06.2018.

Odluke sa Skupštine akcionara Dijamant AD Zrenjanin od broja 1 do broja 9

Odluke sa Skupštine akcionara Dijamant AD Zrenjanin od broja 1 do broja 9.

Izveštaj o glasanju sa ponovljene redovne skupštine akcionara Dijamant AD

Izveštaj o glasanju na ponovljenoj redovnoj skupštini akcionara Dijamant AD