Da iskrice iskre

Da iskrice iskre

Okrenite se suncu

Okrenite se suncu

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara 20.06.2019. godine

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara Obrazac za glasanje u odsustvu akcionara Odluke nadzornog odbora – predlozi Odluka Skupštine akcionara

Godišnji izveštaj o poslovanju Dijamanta za 2018. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju Dijamant AD Zrenjanin 2018 elektronski potpisan