Nabavka uljarica

Ugovaranje i organizovanje primarne poljoprivredne proizvodnje

Ugovaranje i organizovanje primarne poljoprivredne proizvodnje uljarica predstavlja jednu od ključnih aktivnosti u uspešnom poslovanju kompanije Dijamant. U saradnji sa preko 400 dobavljača Dijamant više decenija unazad aktivno učestvuje u organizaciji proizvodnje suncokreta i soje u našoj zemlji. Dijamant je danas pojedinačno jedan od najvećih otkupljivača uljarica u Srbiji, sa prosečno otkupljenih do 250 hiljada tona sirovina godišnje.

Uz pomoć i preporuke stručnog tima menaždera, distribucijom repromaterijala (mineralnih đubriva i setvenih semena), obezbeđenjem uslova skladištenja i transporta sirovina, kao i plasmanom nusproizvoda (suncokretove i sojine sačme), Dijamant ima za cilj ostvarenje uspešne poljoprivredne proizvodnje.

Distribucija repromaterijala

Kvalitetan repromaterijal je osnova uspešne poljoprivredne proizvodnje. U tu svrhu Dijamant svake godine svojim dobavljačima obezbeđuje kvalitetan i cenovno pristupačan repromaterijal u domenu mineralnih đubriva i setvenih semena suncokreta i soje.

U pogledu mineralnih đubriva u ponudi su najznačajnija kompleksna mešana i azotna đubriva uvoznog porekla kao što su NPK, NP (MAP), Urea i AN.

Od setvenih semena hibrida suncokreta i semena soje u ponudi se nalazi visokokvalitetni semenski materijal uglednih kompanija.

Organizacija skladištenja i prijema sirovina

U ciju uspešne organizacije otkupa sirovina Dijamant angažuje skladišta velikih kapaciteta, kao i više otkupnih stanica raspoređenih na teritoriji Vojvodine. Takođe, radi efikasnijeg uskladištenja uljarica u toku otkupa, Dijamant dodatno angažuje skladišne kapacitete drugih pravnih lica.

Zahvaljujući investiciji u najsavremenije podno skladište na ovim prostorima, kapaciteta 50 hiljada tona semena suncokreta, omogućen je brz i efikasan prijem uljarica u okviru fabrike ulja u Zrenjaninu, što je od izuzetnog značaja za sve učesnike u organizaciji otkupa.

Kontakti

Anita Pilipović
Mob: +381 65 228 07 83
anita.pilipovic@dijamant.rs

Milan Kralj
Mob: +381 65 228 08 25
milan.kralj@dijamant.rs

Milan Stajić
Mob: +381 65 861 87 24
milan.stajic@dijamant.rs

Nenad Nikolin
Mob: +381 65 506 37 23
nenad.nikolin@dijamant.rs

Sava Rajkov
Mob: +381 60 586 60 83
sava.rajkov@dijamant.rs

Željko Arsenov
Mob: +381 65 506 37 28
zeljko.arsenov@dijamant.rs