Upravljanje kvalitetom, bezbednošću hrane i zaštitom životne sredine

Upravljanje kvalitetom i bezbednosti hrane

Kvalitet – stepen savršenstva!

1997. godine Savezni zavod za standardizaciju iz Beograda je sertifikovao Sistem menadžmenta kvalitetom u Dijamantu DOO prema standardu JUS ISO 9002.

2004. godine, eksternom sertifikacijom od strane TÜV SÜD, potvrđeno je da Dijamant DOO ima usaglašen sistem menadžmenta kvalitetom sa zahtevima revidiranog standarda ISO 9001:2000. Sistem kvaliteta je tada proširen i na HACCP i sprovodi se kao integrisan sistem.

2009. godine celokupna proizvodnja i svi proizvodi su sertifikovani prema HALAL standardu – standard islamske zajednice koji isključuje upotrebu materijala poreklom od svinja i alkohola.

2011. godine sertifikovan je GMP+ – holandski standard za bezbednost hrane za životinje.

2011. godine sertifikovan je i IFS – Međunarodni standard za hranu (nemačko-francuski), koji je 2013. zamenjen drugim standardom iz grupe GFSI: FSSC 22000 – Sistem menadžmenta bezbednošću hrane.

2012. godine sertifikovan je ISO 14001 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine.

2015. godine sva ulja i sve biljne masti su sertifikovani prema KOŠER standardu. Košer standard propisuje proizvodnju i pripremu hrane prema posebnim jevrejskim običajima. Košer sertifikat (heb. Kashrus – odgovarajući, ispravan) garantuje da određeni prehrambeni proizvod ispunjava zahteve propisane Torom.

2018. godine sertifikovan je RSPO MB standard za upotrebu palminih masnoća iz održivih izvora.

2021. godine ponovo je sertifikovan standard IFS Food, a samom sertifikacijom je ukinut FSSC 22000.

2021. godine sertifikovan je standard ISO 45001 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Stalnim inovacijama u cilju praćenja svetskih zahteva za kvalitetom i bezbednosti svojih proizvoda, a na osnovu naučnih istraživanja i zahteva tržišta, Dijamant svakodnevno izlazi u susret svojim potrošačima.

Dobijanjem ovih sertifikata Dijamant DOO čini još jedan napredak u uspešnom poslovanju i razvoju, koji se zasniva na prozvodnji kvalitetne i zdravstveno bezbedne hrane prema evropskim standardima, za potrebe kako domaćeg, tako i inostranog tržišta.

Politika kvaliteta, bezbednosti hrane, bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine

Sertifikovani standardi

Zaštita životne sredine

Čuvajmo životnu sredinu za buduće generacije!

Cilj donošenja regulativom iz oblasti zaštite životne sredine je usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU, stvaranje institucionalnih i normativnih uslova za odgovarajući pristup u donošenju i sprovođenju strategija i razvojnih planova, programa i odluka, prilagođavanje privrednih i drugih aktivnosti procesima u životnoj sredini i usklađen sistem mera prevencije i kontrole korišćenja prirodnih resursa i dobara, odnosno zaštite životne sredine u celini.

U cilju sprovođenja zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti zaštite životne sredine, identifikovane su  određeni aspekti životne sredine u kompaniji Dijamant, koji mogu imati uticaj na životnu sredinu, nad kojim se sprovode mere monitoringa.

Uz saglasnost direktora Dijamanta doo, zainteresovane strane mogu dobiti na uvid podatke vezane za aspekte životne sredine.

Usvojenim monitoring sistemom se prate parametri životne sredine na lokaciji Dijamant DOO kojim su pokriveni svi identifikovani aspekti:

  • Korišćenje sirovina i prirodnih resursa, korišćenje energije
  • Emisije u vazduh
  • Ispuštanja u vodu
  • Ispuštanja u zemlju
  • Emitovana energija (npr. Toplota, zračenje, vibracije (buka), svetlost)
  • Stvaranje otpada i/ili nusproizvoda

U Dijamantu se pored uvođenja novih tehnologija i usavršavanja postojećih, pomno prate i najnoviji domaći i svetski trendovi za očuvanjem životne sredine. Podstiče se upotreba obnovljivih izvora energije, sprečavanje i kontrola zagađenja svih ekosistema. Ovaj stalni cilj se postiže ne samo ulaganjem u nove tehnologije i način rada, već i razvijanjem svesti svih zaposlenih o značaju ličnog doprinosa očuvanju životne sredine.

Čuvajmo životnu sredinu za buduće generacije!