Upravljanje kvalitetom i bezbednosti hrane

Kvalitet – stepen savršenstva!

1997. godine Savezni zavod za standardizaciju iz Beograda je sertifikovao Sistem menadžmenta kvalitetom u Dijamantu DOO prema standardu JUS ISO 9002.

2004. godine, eksternom sertifikacijom od strane TÜV SÜD, potvrđeno je da Dijamant DOO ima usaglašen sistem menadžmenta kvalitetom sa zahtevima revidiranog standarda ISO 9001:2000. Sistem kvaliteta je tada proširen i na HACCP i sprovodi se kao integrisan sistem.

2009. celokupna proizvodnja i svi proizvodi su sertifikovani prema HALAL standardu – standard islamske zajednice koji isključuje upotrebu materijala poreklom od svinja i alkohola.

2011. uveden GMP+ – holandski standard za bezbednost hrane za životinje.

2011. uveden i IFS – Međunarodni standard za hranu (nemačko-francuski), koji je 2013. zamenjen drugim standardom iz grupe GFSI:FSSC 22000 – Sistem menadžmenta bezbednošću hrane.

2012. uveden je ISO 14001 – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine.

2015. sva ulja i sve biljne masti su sertifikovani prema KOSHER standardu. Košer standard propisuje proizvodnju i pripremu hrane prema posebnim jevrejskim običajima. Košer sertifikat (heb. Kashrus – odgovarajući, ispravan) garantuje da određeni prehrambeni proizvod ispunjava zahteve propisane Torahom.

Navedeni standardi obuhvataju područje proizvodnje sirovih i jestivih rafinisanih biljnih ulja, biljnih masti, biljne mrsi, masnih namaza (margarina, krem margarina, polarina i margarinskih namaza), majoneza, proizvoda na bazi majoneza, mešavina aditiva, pomoćnih sredstava u pekarskoj proizvodnji, hrane za životinje.

Dobijanjem ovih sertifikata Dijamant DOO čini još jedan korak u uspešnom poslovanju i razvoju, koji se zasniva na prozvodnji kvalitetne i zdravstveno bezbedne hrane prema evropskim standardima, za potrebe kako domaćeg, tako i inostrana tržišta.

Sve ovo ne bi bilo moguće sprovesti bez stalne obuke i stvaranja svesti kod zaposlenih o značaju i važnosti zadovoljstva korisnika, ispunjenja njegovih iskazanih i neiskazanih zahteva i očekivanja.

 ISO 14001 srpski 2020

ISO 14001 srpski 2020

 ISO 14001 engleski 2020

ISO 14001 engleski 2020

 HACCP SRB 2019

HACCP SRB 2019

 FSSC 22000 SRB 2020

FSSC 22000 SRB 2020

 RSPO Sertifikat

RSPO Sertifikat

 HACCP ENG 2019

HACCP ENG 2019

 Kosher sertifikat

Kosher sertifikat

 FSSC 22000 ENG 2020

FSSC 22000 ENG 2020

 HALAL 2021 - 2022

HALAL 2021 - 2022

 Politika Kvaliteta

Politika Kvaliteta

 ISO 9001 srpski 2019

ISO 9001 srpski 2019

 ISO 9001 engleski 2019

ISO 9001 engleski 2019

 GMP srpski 2020

GMP srpski 2020

 GMP engleski 2020

GMP engleski 2020

Vezani dokumenti za skidanje