Dijamant danas

Kompanija Dijamant DOO najveći je proizvođač jestivih ulja i vodeći proizvođač margarina, biljnih masti, majoneza i delikatesnih proizvoda na bazi majoneza u Srbiji.

Kompanija Dijamant DOO najveći je proizvođač jestivih ulja i vodeći proizvođač margarina, biljnih masti, majoneza i delikatesnih proizvoda na bazi majoneza u Srbiji. Osim proizvoda za široku potrošnju, Dijamant proizvodi i sirovine za druge prehrambene industrije, pre svega za konditorsku industriju i pekarstvo.
U sastav Agrokora Dijamant je ušao sredinom 2005. godine, od kada su načinjena značajna unapređenja u svim oblastima poslovanja.

Portfolio postojećih brendova, Dijamant i Dobro jutro, je vizuelno modernizovan i proširen novim proizvodima, a lansiran je i potpuno novi brend funkcionalne hrane, Omegol, koji je vrlo brzo zauzeo značajno mesto kod potrošača na tržištu Srbije.

Uporedo sa pomenutim aktivnostima, formirana je snažna distributivna mreža, kojom je pokrivena čitava teritorija Srbije, sa distributivnim centrima u Beogradu, Nišu, Čačku, Vrbasu i Zrenjaninu. Dijamantovi proizvodi postali su dostupni potrošačima i u najzabačenijim delovima zemlje, kompanija je zauzela vodeće tržišno učešće u uljima, margarinima i majonezima.

Dijamant je moderna kompanija, u kojoj se poštuju svi principi savremenog poslovanja, sa posebnim akcentom na potrebe potrošača. Zadovoljenje želja i potreba potrošača, proizvodnja zdrave hrane, u skladu sa najstrožijim svetskim standardima u prehrambenoj industriji, i stalne inovacije u različitim kategorijama proizvoda osnovni su ciljevi kompanije. Prateći savremene trendove, Dijamant proizvodi i plasira na tržište nove proizvode sa smanjenim sadržajem masnoće. Izuzetnim kvalitetom svojih proizvoda koje odlikuje ukus omiljen kod brojnih generacija potrošača, kao i savremena ambalaža, Dijamant uspešno odgovara svim zahtevima tržišta.

Kompanija je takođe značajan činilac u sektoru poljoprivrede, naročito u oblasti proizvodnje uljarica, što podrazumeva razvoj partnerskog odnosa sa poljoprivrednim proizvođačima, kao i razvoj logističke pokrivenosti u svrhu otkupa i savremenog, bezbednog skladištenja uljarskih kultura.

Kao vodeći proizvođač u okviru uljarske industrije, kompanija ima za cilj da kontinuirano ulaže u razvoj novih i unapređenje postojećih proizvoda, kao i u razvoj samih proizvodnih procesa, u skladu sa najnovijim svetskim tendencijama u razvoju prehrambene tehnologije. Mnogobrojna domaća i međunarodna priznanja dokaz su liderske pozicije Dijamanta u proizvodnji ulja, biljnih masti i margarina.

Izuzetna pažnja posvećuje se ulaganju u ljudske resurse. Zaposleni u Dijamantu, osim što imaju priliku da stiču iskustvo u velikom sistemu kakva je Fortenova grupa, a što podrazumeva brojne sinergijske mogućnosti u okviru Grupe, imaju priliku i da stiču nova znanja i veštine na različitim seminarima i radionicama za unapređenje kadrova menadžerskih i tehničkih profila.

Brojni proizvodi Fortenova grupe prvi su izbor potrošača i garancija njihove snažne tržišne pozicije, a gusta maloprodajna mreža pruža nezaobilazno iskustvo kupovine.

Kao vertikalno organizovana kompanija, Fortenova grupa kroz poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju i putem sopstvene maloprodajne mreže, potrošačima stalno osigurava sveže, zdrave i domaće proizvode, kontrolisanog porekla i kvaliteta.

Kao društveno odgovorna kompanija, Dijamant posvećuje veliku pažnju pitanjima zaštite životne sredine i unapređenju kvaliteta života u široj društvenoj zajednici.