16/12/2016
Počeo probni rad fabrike

Počeo probni rad fabrike

Počeo probni rad fabrike. Dobijena dozvola za upotrebu fabričke zgrade. Gradsko veće grada Beograda oslobađa fabriku ulja od svih gradskih dažbina....

16/12/2016
Odobrena upotreba novih magacina

Odobrena upotreba novih magacina

Odobrena upotreba novih magacina. Održana Glavna skupština AD: podnet izveštaj o jednogodišnjem poslovanju i izvršena prva isplata dividendi. Tokom 1940....

16/12/2016
Nastavak proizvodnje

Nastavak proizvodnje

Okupljaju se bivši radnici fabrike radi nastavljanja proizvodnje. Vojne vlasti imenovale Nadu Rakić za glavnog rukovodioca; Dezider Kovač i Jovan...

16/12/2016
Ozvaničeno ime: Fabrika ulja „2. oktobar“

Ozvaničeno ime: Fabrika ulja „2. oktobar“

Rešenjem Vlade FNRJ Fabrika ulja postala državno preduzeće. Ozvaničeno ime: fabrika ulja „2. oktobar“. Izgrađeno podno skladište kapaciteta 600 vagona...

16/12/2016
Izgrađena nova rafinerija

Izgrađena nova rafinerija

Izgrađena nova rafinerija kapaciteta 50 tona dnevno. Dotadašnja pretvorena u predrafineriju.

16/12/2016
Otvorena fabrika margarina

Otvorena fabrika margarina

Prvog oktobra 1971. svečano otvorena fabrika margarina. U skladu sa ZUR-om uljara se registruje kao RO Industrija ulja „Zrenjanin“ sa...

16/12/2016
Počeo sa radom novi silos

Počeo sa radom novi silos

Završen novi silos kapaciteta 22.000 t suncokreta ili 40.000 t žitarica. Počela rad najsavremenija sušara kapaciteta 900 t/dan. Izgrađeno metalno skladište od...

16/12/2016
Dijamant na internetu

Dijamant na internetu

Kupljen je veći broj personalnih računara vezanih na Internet. Počela redovna proizvodnja hidrirnice u novoj “Bimi”. Sredinom godine krenula redovna...

16/12/2016
Osnovan „Dijamant-agrar“

Osnovan „Dijamant-agrar“

Savo Knežević, generalni direktor DD „Dijamanta“ proglašen za prvog menadžera Balkana. Osnovan „Dijamant-agrar“, društvo sa ograničenom odgovornošću u mešovitoj svojini. Završena...

16/12/2016
Dobijanje sertifikata JUS ISO 9002.

Dobijanje sertifikata JUS ISO 9002.

Od 1. jula zrenjaninski proizvođači ulja registrovani su kao: „Dijamant“ Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina.. Dobijena statua...