DIJAMANT DOO ZRENJANIN

Temišvarski drum 14
23101 Zrenjanin
Srbija

BESPLATNI INFO TELEFON
0800 050 500

radnim danima od 08.00-16.00h

Sugestije i reklamacije na naše proizvode možete poslati na sledeći mail: reklamacija@dijamant.rs i marketing@dijamant.rs

DISTRIBUCIJA

DISTRIBUTIVNI CENTRI:

1. DC Beograd
Batajnički put 17, 22 304 Novi Banovci


2. DC Niš

Kralja Aleksandra br. 1, 18204 Donji Matejevac,
tel. +381 (0) 18 209 – 200
fax. +381 (0) 18 209 – 444


3. DC Zrenjanin

ul. Temišvarski drum br. 14, 23 000 Zrenjanin
tel.  +381 (0) 23 551-605


4. DC Vrbas

ul. Laze Kostića bb, 21 460 Vrbas
tel.  +381 (0) 21 79 54 804; +381 (0) 21 79 54 805
fax. +381 (0) 21 79 54 808


5. DC Čačak

ul. Preljina  bb, 32 000 Čačak
tel. +381 (0) 32 382-211
fax. +381 (0) 32 373 – 250

Pogledajte interaktivnu kartu naših distributivnih centara

OTKUPNI CENTRI