Kompanija Dijamant kontinuirano stvara podsticajni ambijent za primenu i uvećanje znanja, veština i sposobnosti svojih zaposlenih.

Kompanija Dijamant, kao vodeći proizvođač jestivih ulja i vodeći proizvođač margarina, biljnih masti, majoneza i delikatesnih proizvoda na bazi majoneza u Srbiji, kontinuirano stvara podsticajni ambijent za primenu i uvećanje znanja, veština i sposobnosti svojih zaposlenih. To postižemo kroz razmenu iskustava najbolje prakse, kao i jačanjem sinergije poslovanja svih kompanija unutar našeg koncerna, te stalnim usavršavanjem korporativne kulture.

Želimo da privučemo i zadržimo kvalitetne ljude, spremne da stalno uče i usavršavaju se, a mi smo sa svoje strane spremni da ulažemo u razvoj potencijala zaposlenih kao najdragocenijeg resursa kompanije i pokretača sadašnjih i budućih uspeha.

Otvoreni smo za nove ljude, nove ideje! Stranica za prijem vaših biografija u Službi ljudskih resursa Dijamanta je: www.dijamant.rs, sekcija – Zaposlenja.

Ako ste: dinamični, fleksibilni, ambiciozni, volite izazove, a pri tom ste spremni da konstantno učite i primenjujete svoje znanje i ideje u praksi, i ne bežite od napornog rada – DOBRODOŠLI !