Kompanija Dijamant DOO najveći je proizvođač jestivih ulja i vodeći proizvođač margarina, biljnih masti, majoneza i delikatesnih proizvoda na bazi majoneza u Srbiji. Osim proizvoda za široku potrošnju, Dijamant proizvodi i sirovine za druge prehrambene industrije, pre svega za konditorsku industriju i pekarstvo.

Uporedo sa pomenutim aktivnostima, formirana je snažna distributivna mreža, kojom je pokrivena čitava teritorija Srbije, sa distributivnim centrima u Beogradu, Nišu, Čačku, Vrbasu i Zrenjaninu. Dijamantovi proizvodi postali su dostupni potrošačima i u najzabačenijim delovima zemlje, kompanija je zauzela vodeće tržišno učešće u uljima, margarinima i majonezima.

Kompanija je takođe značajan činilac u sektoru poljoprivrede, naročito u oblasti proizvodnje uljarica, što podrazumeva razvoj partnerskog odnosa sa poljoprivrednim proizvođačima, kao i razvoj logističke pokrivenosti u svrhu otkupa i savremenog, bezbednog skladištenja uljarskih kultura.
Kao vodeći proizvođač u okviru uljarske industrije, kompanija ima za cilj da kontinuirano ulaže u razvoj novih i unapređenje postojećih proizvoda, kao i u razvoj samih proizvodnih procesa, u skladu sa najnovijim svetskim tendencijama u razvoju prehrambene tehnologije.