Nastavak proizvodnje

Nastavak proizvodnje

Okupljaju se bivši radnici fabrike radi nastavljanja proizvodnje. Vojne vlasti imenovale Nadu Rakić za glavnog rukovodioca; Dezider Kovač i Jovan...

Odobrena upotreba novih magacina

Odobrena upotreba novih magacina

Odobrena upotreba novih magacina. Održana Glavna skupština AD: podnet izveštaj o jednogodišnjem poslovanju i izvršena prva isplata dividendi. Tokom 1940....

Počeo probni rad fabrike

Počeo probni rad fabrike

Počeo probni rad fabrike. Dobijena dozvola za upotrebu fabričke zgrade. Gradsko veće grada Beograda oslobađa fabriku ulja od svih gradskih dažbina....

Izgradnja fabrike ulja „Beograd“  u Petrovgradu (Zrenjaninu)

Izgradnja fabrike ulja „Beograd“ u Petrovgradu (Zrenjaninu)

Upućena molba Ministarstvu trgovine i industrije Kraljevine Jugoslavije da odobri osnivanje fabrike ulja „Beograd“ AD. Odobreno osnivanje AD i Pravila...