Početak proizvodnje DIJET margarina

Početak proizvodnje DIJET margarina

Početak proizvodnje DIJET margarina sa smanjenim sadržajem masti.