Dobijanje sertifikata JUS ISO 9002.

Dobijanje sertifikata JUS ISO 9002.

Od 1. jula zrenjaninski proizvođači ulja registrovani su kao: „Dijamant“ Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina.. Dobijena statua...