Izveštaj o bitnom događaju – Sazivanje godišnje skupštine akcionara

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“ br. 47/2006), člana...

Dijamant posluje u okviru koncerna Agrokor

Dijamant posluje u okviru koncerna Agrokor

Od sredine 2005. Dijamant posluje u okviru koncerna Agrokor.

Uveden je najsavremeniji informacioni sistem SAP

Uveden je najsavremeniji informacioni sistem SAP

Početkom 2005. uveden je najsavremeniji informacioni sistem SAP. Dijamant je među prvim kompanijama u zemlji stekao međunarodni sertifikat kvaliteta ISO...

Počinje proizvodnja preliva i sosova

Počinje proizvodnja preliva i sosova

Počinje proizvodnja preliva i sosova pod brendom Dijamant.

Početak proizvodnje DIJET margarina

Početak proizvodnje DIJET margarina

Početak proizvodnje DIJET margarina sa smanjenim sadržajem masti.

Dobijanje sertifikata JUS ISO 9002.

Dobijanje sertifikata JUS ISO 9002.

Od 1. jula zrenjaninski proizvođači ulja registrovani su kao: „Dijamant“ Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina.. Dobijena statua...

Osnovan „Dijamant-agrar“

Osnovan „Dijamant-agrar“

Savo Knežević, generalni direktor DD „Dijamanta“ proglašen za prvog menadžera Balkana. Osnovan „Dijamant-agrar“, društvo sa ograničenom odgovornošću u mešovitoj svojini. Završena...

Dijamant na internetu

Dijamant na internetu

Kupljen je veći broj personalnih računara vezanih na Internet. Počela redovna proizvodnja hidrirnice u novoj “Bimi”. Sredinom godine krenula redovna...