Otvorena fabrika margarina

Otvorena fabrika margarina
  • Prvog oktobra 1971. svečano otvorena fabrika margarina.
  • U skladu sa ZUR-om uljara se registruje kao RO Industrija ulja „Zrenjanin“ sa OOUR-ima „Dijamant“, „Bima“, „Uljara“ i Radnom zajednicom.
Ocenite članak
[Ukupno: 4 Prosečno: 2.5]