Ozvaničeno ime: Fabrika ulja „2. oktobar“

Ozvaničeno ime: Fabrika ulja „2. oktobar“

Rešenjem Vlade FNRJ Fabrika ulja postala državno preduzeće. Ozvaničeno ime: fabrika ulja „2. oktobar“. Izgrađeno podno skladište kapaciteta 600 vagona...