Poziv za redovnu Skupštinu akcionara 29.06.2021. godine

Poziv za Skupštinu akcionara 29.06.2021. Obrazac za glasanje u odsustvu akcionara Obaveštenje o odluci NO o sazivanju skupštine Odluke nadzornog...

Dopuna dnevnog reda za vanrednu skupštinu akcionara zakazanu za 27.05.2021. godine

Dopuna dnevnog reda za skupštinu akcionara zakazanu za 27.05.2021. Odluka o prihvatanju predloga dopune dnevnog reda za skupštinu akcionara zakazanu...

Salata sa paradajzom i mocarelom

Salata sa paradajzom i mocarelom

Salata sa krastavcima

Salata sa krastavcima

Predlog dopune dnevnog reda za vanrednu Skupštinu akcionara zakazanu za 27.05.2021. godine

Predlog dopune dnevnog reda za vanrednu Skupštinu akcionara zakazanu za 27.05.2021. godine

Poziv akcionarima za vanrednu skupštinu akcionara za 27.05.2021.

Poziv akcionarima za vanrednu skupštinu akcionara za 27.05.2021. Obrazac za glasanje u odsustvu akcionara Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih...

Godišnji izveštaj o poslovanju Dijamanta za 2020. godinu – konsolidovani

Godišnji izveštaj za 2020. konsolidovani – potpisan