Izveštaj sa održane redovne skupštine akcionara 28.06.2019.

Informacija o održanoj Skupštini akcionara Spisak prisutnih akcionara Pregled glasanja Odluke donete na Skupštini akcionara

Da iskrice iskre

Da iskrice iskre

Okrenite se suncu

Okrenite se suncu

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara 20.06.2019. godine

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara Obrazac za glasanje u odsustvu akcionara Odluke nadzornog odbora – predlozi Odluka Skupštine akcionara

Dijamant ulje 9. godinu za redom osvaja prestižnu nagradu “Moj izbor”

Dijamant ulje 9. godinu za redom osvaja prestižnu nagradu “Moj izbor”