Turska – zemlja u kojoj se pada na nos zbog njenih delicija

Turska – zemlja u kojoj se pada na nos zbog njenih delicija

Margarin sa cimetom

Margarin sa cimetom

Zapisnik sa ponovljene vanredne Skupštine akcionara 08.10.2020. godine

Zapisnik sa ponovljene vanredne Skupštine akcionara 08.10.2020. godine

Informacija o neodržanoj Skupštini akcionara 08.10.2020. godine

Informacija o neodržanoj Skupštini 08.10.2020. Spisak prisutnih akcionara

Informacija o vanrednoj Skupštini akcionara 30.09.2020. godine

Spisak prisutnih akcionara na skupštini 30.09.2020. Informacija o neodržanoj Skupštini 30.09.2020. Zapisnik sa skupštine akcionara 30.09.2020.

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara 30.09.2020. godine

Obaveštenje o odluci NO o sazivanju Skupštine Poziv za Skupštinu akcionara Odluke Nadzornog odbora Obrazac za glasanje u odsustvu Predlog...