Dijamant donirao 1.700.000 dinara Savezu udruženja za pomoć osobama sa Daunovim sindromom

Dijamant donirao 1.700.000 dinara Savezu udruženja za pomoć osobama sa Daunovim sindromom

Kompanija Dijamant i ove godine pružila podršku Suncokretima

Suncokreti dobili svoju himnu

Dijamant – kompanija koja prati prave vrednosti

Dijamant – kompanija koja prati prave vrednosti

Čestitke okrenute suncu

Čestitke okrenute suncu

Kompanija Dijamant donirala milion dinara za pomoć osobama sa Daunovim sindromom

Kompanija Dijamant donirala milion dinara za pomoć osobama sa Daunovim sindromom

Podrška osobama sa Daunovim sindromom

Podrška osobama sa Daunovim sindromom

Uspešno završen likovni konkurs „Prati suncokret“

Uspešno završen likovni konkurs „Prati suncokret“

Likovni konkurs – Prati suncokret

Likovni konkurs – Prati suncokret