Obaveštenje o sadržini podataka

Obaveštenje o sadržini podataka o posedovanju akcija s pravom glasa za sticaoca akcija ZB invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, ul. Ivana Lučića 2a, Hrvatska.

Na osnovu člana 15. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i objavljivanju obaveštenja o posedovanju akcija s pravom glasa („Sl.glasnik RS“ br. 100/2006, 116/2006, 37/2009)

„DIJAMANT“ AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN
(ul. Temišvarski drum 14, Zrenjanin)
Šifra delatnosti:15420 Proizvodnja rafinisanih ulja i masti

Ovim putem blagovremeno objavljuje, na svojoj internet stranici www.dijamant.rs, podatke za sticaoca akcija ZB invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, ul. Ivana Lučića 2a, Hrvatska, sadržane u Obrascu obaveštenja o posedovanju akcija s pravom glasa, primljenog 28.08.2009.god. i zavedenog u „Dijamantu“ AD Zrenjanin pod delovodnim brojem 20380.

1. Osnovni podaci o licu koje stiče akcije
Poslovno ime / Ime i prezime ZB invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Matični broj / JMBG 80348872
PIB 104489407
Adresa Ivana Lučića 2a
Sedište / Mesto Zagreb, Hrvatska
Kontakt telefon + 385 1 4803 354
2. Osnovni podaci o povezanim licima
Poslovno ime / Ime i prezime Sticalac akcija na dan predmetnog sticanja nije povezan sa akcionarima društva Dijamant a.d.
3. Osnovni podaci o izdavaocu akcija
Poslovno ime Dijamant akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin
Matični broj 08000344
PIB 100655247
Adresa Temišvarski drum 14
Sedište Zrenjanin, Srbija
4. Podaci o stečenim akcijama
Vrsta Obične akcije
CFI kod ESVUFR
ISIN broj RSDIJME46577
Broj akcija 2696
5. Podaci o broju akcija i broju glasova sticaoca i sa njim povezanih lica kod izdavaoca
Pre sticanja akcija: Broj akcija: 24.906 Učešće (%): 9,14 Broj glasova: 24.906 Učešće (%): 9,14
Nakon sticanja akcija: Broj akcija: 27.602 Učešće (%): 10,13 Broj glasova: 27.602 Učešće (%): 10,13
6. Pravni osnov sticanja
Ugovor o kupovini akcija na Beogradskoj berzi preko brokerske kuće na dan 23. novembra 2006. god.
7. Datum upisa promene učešća u Centralnom registru HOV
28. novembar 2006. godine.
8. Poslovno ime BDD-a ili Ovlašćene banke gde je otvoren vlasnički račun
Unicredit Bank Srbija a.d.
9. Potpis sticaoca
Potpis: Doklestić Slobodan (po punomoćju)

Sekretar Društva
Emilija Torbica, dipl.pravnik

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]