Spisak prisutnih akcionara na skupštini održanoj 21.06.2018.

Spisak prisutnih akcionara na skupštini održanoj 21.06.2018.