Ukusi detinjstva

Kada sam bila mala, išla sam kod babe na selo da me čuva. Ujutru, kad se probudim, na stolu bi...