Izveštaj o glasanju sa ponovljene redovne skupštine akcionara Dijamant AD

Izveštaj o glasanju na ponovljenoj redovnoj skupštini akcionara Dijamant AD