Odluke sa Skupštine akcionara Dijamant AD Zrenjanin od broja 1 do broja 9

Odluke sa Skupštine akcionara Dijamant AD Zrenjanin od broja 1 do broja 9.