Zapisnik sa Skupštine akcionara 21.06.2018.

Zapisnik sa Skupštine akcionara 21.06.2018.