Dopuna objave rezultata glasanja i odluka donetih na Skupštini akcionara 28.06.2012.

Osnivacki akt Dijamant AD Zrenjanin

Poslovnik o radu Skupstine Dijamant AD Zrenjanin

Statut Dijamant AD Zrenjanin

Kodeks korporativnog upravljanja Dijamant AD Zrenjanin

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]