Osnovan „Dijamant-agrar“

Osnovan „Dijamant-agrar“

Savo Knežević, generalni direktor DD „Dijamanta“ proglašen za prvog menadžera Balkana. Osnovan „Dijamant-agrar“, društvo sa ograničenom odgovornošću u mešovitoj svojini. Završena...

Dijamant na internetu

Dijamant na internetu

Kupljen je veći broj personalnih računara vezanih na Internet. Počela redovna proizvodnja hidrirnice u novoj “Bimi”. Sredinom godine krenula redovna...

Počeo sa radom novi silos

Počeo sa radom novi silos

Završen novi silos kapaciteta 22.000 t suncokreta ili 40.000 t žitarica. Počela rad najsavremenija sušara kapaciteta 900 t/dan. Izgrađeno metalno skladište od...

Izgrađena nova točiona sa linijom punjenja ulja u PVC boce.

Izgrađena nova točiona sa linijom punjenja ulja u PVC boce.

1974. Izgrađena nova točiona sa linijom punjenja ulja u PVC boce.

Otvorena fabrika margarina

Otvorena fabrika margarina

Prvog oktobra 1971. svečano otvorena fabrika margarina. U skladu sa ZUR-om uljara se registruje kao RO Industrija ulja „Zrenjanin“ sa...

Završena nova točiona sa prvom automatskom linijom punjenja boca

Završena nova točiona sa prvom automatskom linijom punjenja boca

Završena nova točiona sa prvom automatskom linijom punjenja boca (kapacitet 2000 staklenih boca na sat). Uvezena oprema iz Francuske. Završen...

Izgrađena nova rafinerija

Izgrađena nova rafinerija

Izgrađena nova rafinerija kapaciteta 50 tona dnevno. Dotadašnja pretvorena u predrafineriju.

Ozvaničeno ime: Fabrika ulja „2. oktobar“

Ozvaničeno ime: Fabrika ulja „2. oktobar“

Rešenjem Vlade FNRJ Fabrika ulja postala državno preduzeće. Ozvaničeno ime: fabrika ulja „2. oktobar“. Izgrađeno podno skladište kapaciteta 600 vagona...

Nastavak proizvodnje

Nastavak proizvodnje

Okupljaju se bivši radnici fabrike radi nastavljanja proizvodnje. Vojne vlasti imenovale Nadu Rakić za glavnog rukovodioca; Dezider Kovač i Jovan...