Promocije Dobro jutro Fit margarina

Promocije Dobro jutro Fit margarina

Mehanizam promocije: • Za kupovinu Dobro Jutro FIT margarina dobija se bookazine Vreme inspiracije • Za kupovinu Dobro Jutro FIT...

Marija Savić Srećković – zaštitno lice Dobro jutro Fit margarina

Marija Savić Srećković – zaštitno lice Dobro jutro Fit margarina

Na konferenciji za novinare, održanoj 10.10. 2013. godine, u Beogradu, predstavljen je novi Dobro jutro Fit margarin, i njegovo zaštitno...

Dobro jutro FIT – NOVI margarin iz Dijamanta

Kompanija Dijamant lansirala je novi margarin Dobro jutro FIT, namenjen savremenoj ženi. Većina žena je svesna da zdravom ishranom i...