Vinsko sirće

Proizvodi se sirćetnom fermentacijom vina sa sadržajem sirćetne kiseline od 6%.

Kategorija: Tags: ,

Video