Održana skupština akcionara 2010

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br.47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa („Sl.glasnik RS“ br.100/2006 i 116/2006)

„DIJAMANT“ AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN
Šifra delatnosti: 1041 Proizvodnja ulja i masti

ovim putem objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽAVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

„Dijamant“ Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, Temišvarski drum br.14, održao je dana 29.09.2010. godine u Zrenjaninu u “Dijamantu“ AD Zrenjanin, ulica Temišvarski drum 14 “Sala za sastanke pogona Uljara“ sa početkom u 13,00 časova, vanrednu Skupštinu akcionara, sa sledećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2010. godine.
2.    Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja „Dijamant“ Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2009. godinu.
3.    Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o., Bulevar Despota Stefana 12, Beograd, od 19.07.2010. godine po osnovu obavljene revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja „Dijamant“ Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2009. godinu.

Skupština akcionara donela je sledeće Odluke po navedenim  tačkama dnevnog reda:

Po tački A.d.-1. jednoglasno je usvojen Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2010. godine.
Po tački A.d.-2. jednoglasno su usvojeni odobreni konsolidovani finansijski izveštaji „Dijamant“ Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2009 godinu koji obuhvataju: Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2009. godine, Konsolidovani bilans uspeha u periodu od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine, Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine, Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine, Konsolidovani statistički Anex za 2009. godinu, Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2009. godinu.
Po tački A.d.-3 jednoglasno je usvojen Izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o., Bulevar Despota Stefana 12, Beograd, od 19.07.2010. godine po osnovu obavljene revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja „Dijamant“ Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2009 godinu.

„DIJAMANT“ AD ZRENJANIN
Zamenik predsednika  Upravnog odbora
Kešelj Slavica

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]