Šta je to maslac?

Šta je to maslac?

Maslac je proizvod od mlečne masti proizveden isključivo od pavlake ili fermentisane pavlake.

Maslac je proizvod u obliku emulzije , tipa voda u ulju, a stavlja se u promet kao:

  • Maslac
  • Maslac sa smanjenim sadržajem masti
  • Maslac sa dodacima

Maslac od surutke je je proizvod dobijen od pavlake iz surutke, a stavlja se u promet kao:

  • Maslac od surutke
  • Maslac od surutke sa dodacima

U Republici Srbiji osobine maslaca su regulisane: Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za mleko, mlečne proizvode, kompozitne mlečne proizvode i starter kulture („Sl.list SRJ“, br.26/2002 i „Sl. list SCG“, br. 56/2003. 4/2004, 5/2004 i „Sl. glasnik RS“, br.21/2009, 33/2010)

U Evropskoj Uniji osobine maslaca su regulisane: Council Regulation (EC) No 2991/94 of 5 December 1994, laying down standards for spredable fats

U SAD-u osobine maslaca su regulisane: 7 CFR 58.345 – Butter

U Ruskoj Federaciji osobine maslaca su regulisane: GOST 52969-2008 Maslo slivočnoe

Među navedenim propisima i standardima nema suštinskih razlika!

Ocenite članak
[Ukupno: 1 Prosečno: 5]