Logistička tablica: Dijamant  Sirće | Odštampajte  
  Proizvod Bar code Rok trajanja (meseci) Interna šifra Težina netto (kg) Težina bruto (kg) Komada u kutiji Bar code kutije Dimenzije kutije širina/visina/dubina (mm) Netto kutije(kg) Bruto kutije (kg) Visina palete (mm) Netto palete (kg) Bruto palete (kg)
  PET Balon 5/1 l 8600498150687 Neograničen 6608072 5,045 5,143 2 8600498150786 300x150x325 10,1 10,33 1086 605,4 642
  PET boca 1/1 8600498150274 Neograničen 6608070 0,92 0,9468 15 8600498150434 240x275x400 13,8 14,28 1525 690 735,8
  PET boca 0,5l 8600498150632 Neograničen 6608076 0,505 0,534 20 8600498150649 335x250x225 10,1 10,7 1270 505 560
  PET boca 1/1 8600498150298 Neograničen 6608075 0,92 0,946 15 8600498150458 400x275x240 13,8 14,28 1525 690 735,8
  PET boca 0,5l 8600498150663 Neograničen 6608074 0,505 0,534 20 8600498150663 335x250x225 10,1 10,7 1270 505 560
  PET boca 1/1 8600498150281 Neograničen 6608073 0,92 0,946 15 8600498150441 400x275x240 13,8 14,28 1525 690 735,8