Logistička tablica: Dijamant  Prelivi i sosovi | Odštampajte  
  Proizvod Bar code Rok trajanja (meseci) Interna šifra Težina netto (kg) Težina bruto (kg) Komada u kutiji Bar code kutije Dimenzije kutije širina/visina/dubina (mm) Netto kutije(kg) Bruto kutije (kg) Visina palete (mm) Netto palete (kg) Bruto palete (kg)
  Kesica 95g 8600498173846 5 4401235 0,1 0,102 20 8600498175215 156x144x185 2 2,18 1014 336 386,1
  Kesica sa čepom 285g 8600498173419 5 4400390 0,3 0,308 10 8600498170869 190x180x250 3 3,24 1278 342 389,4
  Kesica 95g 8600498176281 5 4401654 0,1 0,102 20 860 0498 185115 156x144x185 2 2,18 1014 336 386,1
  Kesica sa čepom 285g 860 0498 176298 5 4401655 0,3 0,308 20 860 0498 185122 190x180x250 3 3,24 1278 342 389,4
  Kesica 95g 8600498173488 5 4401236 0,1 0,102 20 8600498175222 156x144x185 2 2,18 1014 336 386,1
  Kesica sa čepom 285g 8600498173471 5 4400388 0,3 0,308 10 8600498170883 190x180x250 3 3,24 1278 342 389,4
  Kesica 95g 8600498176021 5 4401425 0,1 0,102 20 8600498175741 156x144x185 2 2,18 1014 336 386,1
  Kesica sa čepom 285g 8600498176038 5 4401426 0,3 0,308 10 8600498175758 190x180x250 3 3,24 1278 342 389,4
  Kesica 95g 8600498176182 6 4401510 0,1 0,102 20 8600498175932 156x144x185 2 2,18 1014 336 386,1
  Kesica sa čepom 285g 8600498176199 6 4401511 0,3 0,308 10 8600498175949 190x180x250 3 3,24 1278 342 389,4