Štrudla by Poslastičar

  • Zimska predavanja 2014. Godina
  • Zimska predavanja 2014. Godina
  • Zimska predavanja 2014. Godina

Zimska predavanja 2014. Godina

Tim agronoma Sektora nabavke sirovina Dijamant-a je i ove godine u saradnji sa Organizatorima proizvodnje uljarica organizovao zimska predavanja u...

Zimska predavanja 2013.

Zimska predavanja 2013.

Dijamant će i ove godine u koorganizaciji sa svojim poslovnim partnerima organizovati zimska predavanja u cilju promocije naše kompanije i...