Motivacija kod vežbanja

Motivacija kod vežbanja

Iako je poznato da je vežbanje dobro i da poboljšava kvalitet života, često se dešava da motivacija za vežbanje opadne,...