Dijamant donirao 1.700.000 dinara Savezu udruženja za pomoć osobama sa Daunovim sindromom

Dijamant donirao 1.700.000 dinara Savezu udruženja za pomoć osobama sa Daunovim sindromom

Kompanija Dijamant i ove godine pružila podršku Suncokretima

Suncokreti dobili svoju himnu

Dijamant – kompanija koja prati prave vrednosti

Dijamant – kompanija koja prati prave vrednosti

Kompanija Dijamant obeležila Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom

Prati suncokret – Podrška osobama sa Daunovim sindromom