Materijal za vanrednu sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 13.11.2012.

Predlog izvršnog odbora Dijamant AD Zrenjanin

Prilog Odluke 1

Prilog Odluke 5 – Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu

Prilog Odluke 6 – Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu

Forumular za izjašnjavanje nesaglasnog akcionara

Obrazac za glasanje

Odluke Nadzornog odbora Dijamant AD Zrenjanin

Poziv akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]