Izveštaj o bitnom događaju održavanje vanredne skupštine akcionara

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/2006), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa (“Sl. glasnik RS” br.100/2006 i 116/2006)

“DIJAMANT” AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN
Šifra delatnosti: 1041 Proizvodnja ulja i masti
ovim putem objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

 
“Dijamant” Akcionarsko društvo za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, Temišvarski drum br.14, održao je dana 29.09.2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Zrenjaninu u Sali za sastanke u Upravnoj zgradi “Dijamanta” AD Zrenjanin, Temišvarski drum br.14, vanrednu Skupštinu akcionara, sa sledećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2011. godine;
2.    Donošenje Odluke o usvajanju odobrenih Konsolidovanih finansijskih izveštaja “Dijamant” Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2010. godinu;
3.    Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o., Bulevar Despota Stefana 12, Beograd, od 22.08.2011. godine, po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja “Dijamant” Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2010. godinu.

Skupština akcionara donela je sledeće Odluke po navedenim  tačkama dnevnog reda:

Po tački A.d.-1. jednoglasno je usvojen Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara ”Dijamant” Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, održane dana 30.06.2011. godine.
Po tački A.d.-2. jednoglasno su usvojeni odobreni Konsolidovani finansijski izveštaji “Dijamant” Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2010. godinu, koji obuhvataju: Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2010. godine; Konsolidovani bilans uspeha u periodu od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine; Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine; Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine; Konsolidovani statistički Anex za 2010. godinu; Napomene uz Konsolidovane finansijske izveštaje za poslovnu 2010. godinu.
Po tački A.d.-3. jednoglasno je usvojen Izveštaj nezavisnog revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o., Bulevar Despota Stefana 12, Beograd, od 22.08.2011. godine, po osnovu obavljene revizije Konsolidovanih finansijskih izveštaja “Dijamant” Akcionarskog društva za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin i njegovih zavisnih društava za 2010. godinu.

“DIJAMANT” AD ZRENJANIN Broj: 26143 Dana: 03.10.2011. godine

“DIJAMANT” AD ZRENJANIN
Zamenik predsednika Upravnog odbora
Kešelj Slavica

Ocenite članak
[Ukupno: 0 Prosečno: 0]