Informacija o redovnoj skupštini akcionara Dijamant AD – el. potpisana

Informacija o redovnoj skupštini akcionara Dijamant AD – el. potpisana