Izveštaj o bitnom događaju – Održana vanredna Skupština akcionara Dijamanta 03.08.2009.

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS” br. 47/2006), člana...

Vanredna sednica Skupštine „DIJAMANT“ AD Zrenjanin

U skladu sa tačkama 19.1. Osnivačkog akta DRUŠTVA „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN i Odluke Upravnog odbora „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN  od 25.06.2009....

Dijamant stekao HALAL sertifikat

Danas je u prostorijama “Dijamanta” AD u Zrenjaninu, Njegova Ekselencija muftija srbijanski gospodin Mohamed Jusufspahić, uručio generalnom direktoru Kompanije, gospodinu...

Saziv godišnje Skupštine akcionara AD Dijamant 2009

Sazivam redovnu sednicu Skupštine „DIJAMANT“ AD Zrenjanin za četvrtak 25.06.2009. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama bioskopa “Cinema”...

Dobro Jutro Junior Margarine, HALAL, New foot warehouse

Dobro Jutro Junior Margarine, HALAL, New foot warehouse

Construction of facilities for primary processing of oil seeds, the so-called Floor storage, incorporating the latest German technology, capacity 50.000t....

Dijamant Company, the winner of the “Best from Serbia 2008” award

Dijamant Company, the winner of the “Best from Serbia 2008” award

Edible refined sunflower oil was for decades the most recognizable brand of Dijamant AD Zrenjanin on the market. In traditional...

Saziv godišnje Skupštine akcionara 2008

U skladu sa tačkama 19.1. Osnivačkog akta DRUŠTVA “DIJAMANT” AD ZRENJANIN i Odluke Upravnog odbora “DIJAMANT” AD ZRENJANIN  od16.10.2008. godine,...

Saziv godisnje Skupstine akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin

U skladu sa tačkama 19.1. Osnivačkog akta DRUŠTVA „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN i Odluke Upravnog odbora „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN  od 23.05.2008....

U skladu sa članom 63. i 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Službeni glasnik RS” broj 47/2006) izdavalac “Dijamant” AD Zrenjanin objavljuje godišnji izveštaj o poslovanju akcionarskog društva

Godisnji izvestaj o poslovanju Dijamant AD 2007