Saziv godišnje Skupštine akcionara 2008

U skladu sa tačkama 19.1. Osnivačkog akta DRUŠTVA “DIJAMANT” AD ZRENJANIN i Odluke Upravnog odbora “DIJAMANT” AD ZRENJANIN  od16.10.2008. godine,...

Saziv godisnje Skupstine akcionara “Dijamant” AD Zrenjanin

U skladu sa tačkama 19.1. Osnivačkog akta DRUŠTVA „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN i Odluke Upravnog odbora „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN  od 23.05.2008....

U skladu sa članom 63. i 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Službeni glasnik RS” broj 47/2006) izdavalac “Dijamant” AD Zrenjanin objavljuje godišnji izveštaj o poslovanju akcionarskog društva

Godisnji izvestaj o poslovanju Dijamant AD 2007

Izveštaj o bitnom događaju – Sazivanje godišnje skupštine akcionara

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS” br. 47/2006), člana...

Dijamant operates within Agrokor

Dijamant operates within Agrokor

Since mid-2005, Dijamant operates within Agrokor.

The most modern information system SAP was introduced

The most modern information system SAP was introduced

At the beginning of 2005 a state of the art information system SAP was introduced to the company. Dijamant is...

Production of the dressings and sauces started

Production of the dressings and sauces started

Production of dressings and sauces started under the Dijamant brand