Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2011. godine

Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/06), člana 5....

Launch of a new products in the category of dressing and sauces

Launch of a new products in the category of dressing and sauces

Launched new products in the category of dressings and sauces (Grill, Garlic, Mayonnaise Gastro Culinary Mexicana, Dijamant Junior Mayonnaise, Chili...

Održavanje vanredne skupštine akcionara 2010

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/2006), člana 6. i...

Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Dijamant 2010

Na osnovu tačke 19.1. Osnivačkog akta društva “DIJAMANT” AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara “DIJAMANT“ AD...

Održana skupština akcionara 2010

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/2006), člana 6. i...

Održavanje vanredne skupštine akcionara 2010

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS” br. 47/2006), člana...

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara Dijamant ad Zrenjanin

Na osnovu tačke 19.1. Osnivačkog akta društva “DIJAMANT” AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara “DIJAMANT“ AD...

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara dijamant ad zrenjanin 2010

U skladu sa tačkom 19.1. Osnivačkog akta društva “DIJAMANT“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara “DIJAMANT“ AD...

Izveštaj o bitnom događaju – održavanje godišnje skupštine akcionara 2010

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS” br. 47/2006), člana...