Poziv akcionarima Dijamant AD Zrenjanin za održavanje redovne Skupštine akcionara zakazane za 28.06.2012. godine, sa materijalom za sednicu Skupštine

Materijali za sednicu skupštine: Finansijski izveštaji 2011 Izjava za zavisna pravna lica koja se konsoliduju 2011 Konsolidovani Finansijski izveštaji 2011...

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2011

Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/06), člana 5....

Izveštaj o bitnom događaju održavanje vanredne skupštine akcionara

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/2006), člana 6. i...

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara “Dijamant” AD zrenjanin

U skladu sa tačkom 19.1. Osnivačkog akta društva “Dijamant“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara “Dijamant“ AD...

Dijamant poklonio nove sprave za igru vrtiću Bambi

Gradonačenik Zrenjanina Mileta Mihajlov i generalna direktorka kompanije “Dijamant” Slavica Kešelj u ponedeljak, 18. jula, svečano su otvorili deo igrališta...

Održavanje godišnje skupštine akcionara 2011

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/2006), člana 6. i...

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2011

U skladu sa tačkom 19.1. Osnivačkog akta društva “Dijamant“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju godišnje Skupštine akcionara “Dijamant“ AD...