Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva 2010

Na osnovu odredaba člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom...

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2009. Godine

Na osnovu odredaba člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom...

Izveštaj o bitnom događaju održavanje vanredne skupštine akcionara

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/2006), člana 6. i...

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara

Vanredna sednica Skupštine akcionara “DIJAMANT” AD ZRENJANIN održaće se u ponedeljak, 26.10.2009. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama...

Obaveštenje o sadržini podataka

Izveštaj o bitnom događaju – Održana vanredna Skupština akcionara Dijamanta 03.08.2009.

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS” br. 47/2006), člana...

Vanredna sednica Skupštine „DIJAMANT“ AD Zrenjanin

U skladu sa tačkama 19.1. Osnivačkog akta DRUŠTVA „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN i Odluke Upravnog odbora „DIJAMANT“ AD ZRENJANIN  od 25.06.2009....

Dijamant stekao HALAL sertifikat

Danas je u prostorijama “Dijamanta” AD u Zrenjaninu, Njegova Ekselencija muftija srbijanski gospodin Mohamed Jusufspahić, uručio generalnom direktoru Kompanije, gospodinu...

Saziv godišnje Skupštine akcionara AD Dijamant 2009

Sazivam redovnu sednicu Skupštine „DIJAMANT“ AD Zrenjanin za četvrtak 25.06.2009. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama bioskopa “Cinema”...