Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara Dijamant AD Zrenjanin 2012

Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara 13.11.2012 Poziv akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Prilog 1. Zapisnika Prilog 2. Zapisnika

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 13.11.2012.

Predlog izvršnog odbora Dijamant AD Zrenjanin Prilog Odluke 1 Prilog Odluke 5 – Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu Prilog Odluke...

Polugodišnji izveštaj za 2012. godinu i Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2012. godinu

Polugodisnji izvestaj za 2012.godinu Polugodisnji konsolidovani izvestaj za 2012.godinu

Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara 2012

Zapisnik skupstine Dijamant AD 07.2012.

Odluke Skupštine i informacija o usvajanju Godišnjeg izveštaja, Godišnjeg konsolidovanog izveštaja i donošenju Odluke o raspodeli dobiti

Odluke Skupstine akcionara 14, 15 i 16 Informacija o usvajanju Godisnjeg izvestaja, Godipnjeg kons.izvestaja i donosenju Odluke o raspodeli dobiti