Okrenite se suncu

Okrenite se suncu

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara 20.06.2019. godine

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara Obrazac za glasanje u odsustvu akcionara Odluke nadzornog odbora – predlozi Odluka Skupštine akcionara

Dijamant ulje 9. godinu za redom osvaja prestižnu nagradu “Moj izbor”

Dijamant ulje 9. godinu za redom osvaja prestižnu nagradu “Moj izbor”

Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju Dijamanta za 2018. godinu

Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju Dijamanta za 2018 godinu – elektronski potpisan