Ponovljena redovna Skupština akcionara održana 03.08.2020. godine.

Informacija o neodržanoj Skupštini 03.08.2020. Spisak prisutnih akcionara Zapisnik sa skupštine akcionara

Mini gastro putovanje u Englesku – Fish and chips

Mini gastro putovanje u Englesku – Fish and chips

Redovna Skupština akcionara održana 24.07.2020. godine.

Informacija o redovnoj skupštini akcionara Dijamant AD Zrenjanin-sa el.potpisom Spisak prisutnih akcionara Zapisnik sa redovne skupštine akcionara Dijamant AD Zrenjanin...

Šta nam život čini slađim?

Šta nam život čini slađim?

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara 24.07.2020. godine

Obaveštenje o odluci NO o sazivanju Skupštine Poziv za Skupštinu akcionara Odluke Nadzornog odbora Obrazac za glasanje u odsustvu