Istorija Mintonetta (iliti odbojke) i kako se bodre naše zlatne devojke

Istorija Mintonetta (iliti odbojke) i kako se bodre naše zlatne devojke

Oda ženama za koje smo čisto zlato (i sreća… i sunce)

Oda ženama za koje smo čisto zlato (i sreća… i sunce)

Izveštaj sa održane redovne skupštine akcionara 28.06.2019.

Informacija o održanoj Skupštini akcionara Spisak prisutnih akcionara Pregled glasanja Odluke donete na Skupštini akcionara