Izveštaj sa održane redovne skupštine akcionara 28.06.2019.

Informacija o održanoj Skupštini akcionara Spisak prisutnih akcionara Pregled glasanja Odluke donete na Skupštini akcionara

Okrenite se suncu

Okrenite se suncu