Francuska – zemlja gde je hrana umetnost i nauka

Francuska – zemlja gde je hrana umetnost i nauka

Turska – zemlja u kojoj se pada na nos zbog njenih delicija

Turska – zemlja u kojoj se pada na nos zbog njenih delicija

Zapisnik sa ponovljene vanredne Skupštine akcionara 08.10.2020. godine

Zapisnik sa ponovljene vanredne Skupštine akcionara 08.10.2020. godine

Informacija o neodržanoj Skupštini akcionara 08.10.2020. godine

Informacija o neodržanoj Skupštini 08.10.2020. Spisak prisutnih akcionara

Informacija o vanrednoj Skupštini akcionara 30.09.2020. godine

Spisak prisutnih akcionara na skupštini 30.09.2020. Informacija o neodržanoj Skupštini 30.09.2020. Zapisnik sa skupštine akcionara 30.09.2020.

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara 30.09.2020. godine

Obaveštenje o odluci NO o sazivanju Skupštine Poziv za Skupštinu akcionara Odluke Nadzornog odbora Obrazac za glasanje u odsustvu Predlog...