Kada se umeša ljubav iliti Tikvu ću ti, tikvenik ćeš mi

S jeseni, kada tikve, koje su rasle na polju sa kukuruzom, dostignu svoju zrelost, kod babe i dede na selu...