Poziv za vanrednu skupštinu akcionara „Dijamant“ AD zrenjanin

U skladu sa tačkom 19.1. Osnivačkog akta društva „Dijamant“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara „Dijamant“ AD...

Dijamant poklonio nove sprave za igru vrtiću Bambi

Gradonačenik Zrenjanina Mileta Mihajlov i generalna direktorka kompanije “Dijamant” Slavica Kešelj u ponedeljak, 18. jula, svečano su otvorili deo igrališta...

Održavanje godišnje skupštine akcionara 2011

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br.47/2006), člana 6. i...

Poziv za godišnju skupštinu akcionara 2011

U skladu sa tačkom 19.1. Osnivačkog akta društva „Dijamant“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju godišnje Skupštine akcionara „Dijamant“ AD...

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2011. godine

Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br.47/06), člana 5....

Lansirani novi proizvodi iz kategorije preliva i sosova

Lansirani novi proizvodi iz kategorije preliva i sosova

Lansirani novi proizvodi iz kategorija majoneza, preliva i margarina (Majonez Gastro kulinar, Dijamant Junior majonez, Chili i Mediteran   premium majonezi,...

Održavanje vanredne skupštine akcionara 2010

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br.47/2006), člana 6. i...

Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Dijamant 2010

Na osnovu tačke 19.1. Osnivačkog akta društva „DIJAMANT“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara „DIJAMANT“ AD...