Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 15.01.2013.

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 15.01.2013.