Počeo probni rad fabrike

Počeo probni rad fabrike

Počeo probni rad fabrike. Dobijena dozvola za upotrebu fabričke zgrade. Gradsko veće grada Beograda oslobađa fabriku ulja od svih gradskih dažbina....

Izgradnja fabrike ulja „Beograd“  u Petrovgradu (Zrenjaninu)

Izgradnja fabrike ulja „Beograd“ u Petrovgradu (Zrenjaninu)

Upućena molba Ministarstvu trgovine i industrije Kraljevine Jugoslavije da odobri osnivanje fabrike ulja „Beograd“ AD. Odobreno osnivanje AD i Pravila...