Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara Dijamant ad Zrenjanin

Na osnovu tačke 19.1. Osnivačkog akta društva “DIJAMANT” AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara “DIJAMANT“ AD...

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara dijamant ad zrenjanin 2010

U skladu sa tačkom 19.1. Osnivačkog akta društva “DIJAMANT“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara “DIJAMANT“ AD...

Izveštaj o bitnom događaju – održavanje godišnje skupštine akcionara 2010

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS” br. 47/2006), člana...

Poziv za godišnju skupštinu akcionara dijamant 2010

U skladu sa tačkom 19.1. Osnivačkog akta društva “DIJAMANT“ AD Zrenjanin i Odluke o sazivanju godišnje Skupštine akcionara “DIJAMANT“ AD...

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva 2010

Na osnovu odredaba člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom...

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2009. Godine

Na osnovu odredaba člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom...

Izveštaj o bitnom događaju održavanje vanredne skupštine akcionara

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl.glasnik RS” br.47/2006), člana 6. i...

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara

Vanredna sednica Skupštine akcionara “DIJAMANT” AD ZRENJANIN održaće se u ponedeljak, 26.10.2009. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama...

Obaveštenje o sadržini podataka